Vozidlo elektronického prieskumu Rubikon - Specwar.info 

Vozidlo elektronického prieskumu Rubbikon

rubikon
Vozidlo elektronikého prieskumu Rubikon. (Zdroj:www.armorama.com.)

Prostriedky rádioelektronického prieskumu patria k málo diskutovaným zbraňovým systémom, a to napriek ich vysokej hodnote. Ako dôvody môžeme uviesť utajovanie technických možností týchto systémov, ako aj značnú podobnosť so “všednou“ bojovou technikou (aspoň do rozvinutia antén). Jedným z dnes používaných prostriedkov je 1RL243 Rubikon, vyvinutý ešte v časoch Sovietskeho zväzu, no (zrejme po potrebných modernizáciách) stále ponúkanný na export.

Cieľom Rubikonu je vyhľadávanie a zachytávanie signálov, ich analýza, určenie smerníkov, identifikácia a sledovanie zdrojov a pri použití viacerých staníc určenie polohy zdroja signálu. Celý systém je tvorený anténovým prijímacím modulom, otočným stožiarom a počítačovou výbavou vo vnútri vozidla. Komplet je umiestnený na podvozku pásového vozidla MT-LB. Monitorovanie prebieha v celom rozsahu 360° v rozsahu kmitočtom 2 – 18 GHz s citlivosťou 95 – 100 dB/W. Presnosť určenia smerníka je do 2°. Pre určenie presnej polohy vysielača sa využíva metóda časového rozdielu a deklarovaná presnosť je 30 - 70 metrov. Čas rozvinutia systému je 20 minút a jeho posádku tvoria tri osoby. Rubikon je koncipovaný tak, aby bol schopný (ako je v Rusku zvykom) operovať za všetkých klimatických a poveternostných podmienok.

Rubikon sa síce neradí medzi najmodernejšie zbraňové systémy, no aj v dnešnej dobe asymetrického vedenia boja je nasadenie rádiomonitorovacích systémov značnou výhodou v boji i informácie. A tie, ako vieme, v dnešnom svete rozhodujú o víťazstve a prehre.

Referencie

  • ATM 03/2013 str. 23

Autor: Tomáš Beňuš | Vloženo 12. 03. 2014 |